Sankyo Rikagaku Co., LTD.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Factory Information

Factory Size: 50,000-100,000 square meters
Factory Country/Region: Saitama, Japan
No. of Production Lines: 10
Contract Manufacturing: OEM Service Offered  
Annual Output Value: US$50 Million - US$100 Million
Gửi email cho nhà cung cấp này